NM for jenter 2019 i samarbeid med Nidaros Idrettsungdomsskole

8.-10. februar 2019 arrangeres NM for jenter i Trondheim. Gledelig nyhet er at Nidaros Idrettsungdomsskole blir samarbeidspartner for mesterskapet. Vi vil etterstrebe å få til et NM med gode rammer for spillerne 🙂 Turneringssider med detaljer kommer etterhvert.