tor. sep 17th, 2020

Hell Sjakklubb

Sjakk i Trondheim og Stjørdal – sjakktrening og spillerutvikling i hjertet av Trøndelag

Sjakkurs

Sjakkurs med f.eks. et bestemt tema og til en bestemt målgruppe, gjerne tidsavgrenset.