Lewisbrikkene utenfor Cafe To Tårn

Tilbake til

Fra venstre i bildet: Øystein Ekroll, Mihajlo Stojanovic, Odd Halvor Moen og Kristin Ribe.

Top