Vedtak om godkjenning – endring etter friskoleloven – Nidaros Idrettsungdomsskole